ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ!

KEYSTAT GL - ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 0

Ποσότητα :

Το πρόγραμμα KeyStat GL περιλαμβάνει : Διαχείριση λογιστικού σχεδίου ( Με την εγκατάσταση μπορεί να φορτωθεί το ενιαίο λογιστικό σχέδιο εάν το επιθυμεί ο πελάτης. Εάν όχι μπορούμε να φορτώσουμε το δικό του λογιστικό σχέδιο) Υπολογισμός Περιοδικής και Εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. Διαχείριση κινήσεων λογιστικής για καταχώρηση εγγραφών. Προβολή κινήσεων λογιστικής συγκεκριμένης περιόδου και με φίλτρο το παραστατικό ή το λογαριασμό ή την χρέωση ή την πίστωση για γρήγορη εντόπιση της εγγραφής. Εισαγωγή κινήσεων λογιστικής για μαζική και γρήγορη καταχώρηση εγγραφών. Εκτύπωση κινήσεων λογιστικής. Προβολή καρτέλας λογαριασμού. Εκτυπωτικό καρτέλας λογαριασμού. Ισοζύγιο Λογαριασμών. Λογιστικοποίηση εγγραφών λογιστικής. Γέφυρα εγγραφών από εμπορικό ώστε να ενημερώνετε αυτόματα η λογιστική από αγορές - πωλήσεις και εισπράξεις - πληρωμές. Υπολογισμός μηνιαίας συγκεντρωτικής τιμολογίων. Δημιουργία αρχείου για αποστολή. Αυτόματες εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού. Αυτόματη μεταφορά υπολοίπων στη νέα χρήση. Εκτυπώσεις Λογιστικής. (Λογιστικό σχέδιο - Υπόλοιπα Λογαριασμών- Θεωρημένη απογραφή λογαριασμών - Γενικό ημερολόγιο Λογιστικής - Ημερήσια κίνηση ταμείου - Γενικό Καθολικό- Μηνιαίο Ισοζύγιο - Ανάλυση λογαριασμών ανά μήνα - Αποτελέσματα χρήσης - Ισοζύγιο για εφορία τέλους έτους - Καταστάσεις ελέγχου ΦΠΑ - Πολλαπλά νομίσματα και καρτέλες σε ξένο νόμισμα κ.λ.π. )

ΧαρακτηριστικάΠεριγραφή
Κωδικός Keysoft 81-176
Λογιστική
Διαχείριση λογιστικού σχεδίου
Λογιστικό Σχέδιο Πλέγμα
Υπολογισμός Περιοδικής - Εκκαθαριστικής
Διαχείριση Περιοδικής
Κινήσεις
Διαχείριση κινήσεων Λογιστικής
Προβολή κινήσεων Λογιστικής
Εκτύπωση κινήσεων Λογιστικής
Καρτέλα
Προβολή καρτέλας Λογαριασμού
Εκτυπωτικό καρτέλας Λογαριασμού
Εκτυπωτικό καρτέλας Λογαριασμού
Ισοζύγιο Λογαριασμών
Λοιπές εργασίες
Λογιστικοποίηση εγγραφών Λογιστικής
Ισοζύγιο για εφορία
Γέφυρα από Εμπορικό
Συμφωνία Λογιστικής - Εμπορικού
Πίνακες Λογιστικής
Εργασίες συντήρησης Λογιστικής
Εκτυπώσεις λογιστικής
PDF Προϊόντος pdf
Τιμή 0