Η KeySoft ιδρύθηκε το 1991, ενώ η εμπειρία των στελεχών της εταιρίας αρχίζει από το 1983. Σήμερα είναι μία αναγνωρισμένη εταιρία νέας τεχνολογίας, η οποία αναπτύσσει προϊόντα λογισμικού και παρέχει υπηρεσίες τεχνολογικού χαρακτήρα σε επιχειρήσεις. Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της επιβεβαιώνεται από τους ισχυρούς και μακροχρόνιους δεσμούς συνεργασίας που έχει αναπτύξει τόσο με τους πελάτες όσο και με τους συνεργάτες της.

Κύριος στόχος της KeySoft είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν στην επόμενη γενιά εμπορικών εφαρμογών που τρέχουν σε Windows με τεχνολογία Client/Server.Τα έμπειρα στελέχη της διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη και υποστήριξη εμπορικών λύσεων υψηλών προδιαγραφών. Η παραμετροποίηση των προγραμμάτων της σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη δίνει τη δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένης προσωπικής λύσης.

Η KeySoft ακολουθώντας τους ρυθμούς ανάπτυξης αναβαθμίζει συνεχώς τις υπηρεσίες της προς όφελος του πελάτη.

Οι λύσεις λογισμικού της KeySoft απευθύνονται στο σύνολο των επιχειρηματικών διαδικασιών Επιχειρήσεων και προσθέτουν αξία σ' αυτές.